PRP tedavisi hastanemizde uygulanmaya başlamıştır.
14 Temmuz 2023

PRP tedavisi için Fizik Tedavi ve Ortopedi Polikliniklerinden randevu alarak başvurabilirsiniz. Hekimlerinizin uygun görmesi halinde PRP tedavisinden yararlanabilirsiniz.


 

 

Prp Nedir?


 • PRP İngilizce “Platelet Rich Plasma” ifadesinin baş harflerinden türetilmiş olup, trombositten zengin plazma anlamına gelmektedir.
 • PRP tedavisi özellikle son birkaç yılda giderek artan bir şekilde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanmış yeni bir yöntemdir.
 • Başlangıçta daha çok kozmetik ve anti-aging amaçlı kullanılmış olsa da son dönemlerde özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarında sıkça kullanılmaya başlanmıştır.
 • Bu yöntemde ilaç hastanın kendi kanından hazırlanmaktadır. Yani doğal bir tedavi yöntemidir.
 • Kanamanın durmasını sağlamayı ve yara bölgesinde hızlı iyileşmeyi hedef alan hücre gurubu trombositlerde, birçok büyüme faktörü (growth factor) bulunur.
 • Büyüme faktörü hedeflendiği alanda (doku iyileşmesi) özelleşmiş protein parçacıklarıdır.
 • Bu protein parçacıklarının yaralanmış-örselenmiş doku üzerinde BİYOLOJİK iyileşmeyi sağlayıcı ve hızlandırıcı etkileri olduğu düşünülmektedir.
 • Bu nedenlere ek olarak yapılan laboratuar çalışmalarında trombositlerin çeşitli büyüme faktörlerini konsantre olarak içerdiği gözlenmiştir.

Otolog Prp Nedir?


 • “Otolog” kişinin kendi vücudu anlamına gelmektedir. Yani kaynak olarak başka birisinin veya hayvanın dokusu değil, kişinin kendi dokusu kullanılmaktadır. Bu yöntemle, yaralı veya hasta bir dokuya kişinin kendi plazması yani büyüme faktörleri, konsantre olarak uygulanmış olur. PRP’ de yani trombositten zengin plazmada, normal plazmaya göre daha fazla büyüme faktörü salınır ve böylece normal yara iyileşmesine göre daha fazla sayıda kök hücre buraya gelir.

Prp Nasıl Uygulanır?


 • Uygulama öncesi hazırlık ve uygulama klinikte yapılır. Uygulama öncesi hazırlık 30 dakikadan daha az sürer. Damarınızdan ortalama 10-20 ml. kan alınır. Yaklaşık 10 dakika santrifüj yapıldıktan sonra kırmızı kan hücreleri ile plazma ve trombositler birbirlerinden ayrılırlar.
 • Bu işlem sonunda plazmadaki trombosit miktarı, kandaki trombosit miktarına göre 2 ile 5 kat daha artmıştır. Elde edilen PRP eklem veya doku içine enjeksiyon şeklinde uygulanır.
 • Bazı hastalıklarda birden fazla (zaman aralıklarına yayarak) enjeksiyon yapmak gerekebilir.
 • Otolog PRP preparatının hazırlanması, kliniğimiz laboratuarında, deneyimli personeller tarafından yapılmaktadır.

 Hangi Durumlarda Prp Uygulanamaz?


 • Pıhtılaşma bozukluğu olanlarda, trombosit sayısı düşük olanlarda, tedavi edilecek bölgede enfeksiyonu olanlarda, ateşli hastalıklarda, kronik karaciğer hastalıklarında ve heparin ya da warfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlar kullanılıyorsa uygulama yapılmaz.
 • Aspirin, E vitamini  gibi kanı incelten ilaçlar kullanılıyorsa, bu ilaçların kesilmesi gerekmez ancak yan etkiler konusunda dikkatli olunması gereklidir.

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Uygulama Alanları


 • Tendon (kiriş) yaralanmaları
 • Tenisçi dirseği (lateral epikondilit)
 • El bileği tendinitleri
 • Patellar tendinit, kronik diz önünde ağrı
 • Topuk dikeni (plantar fasiit)
 • Omuz ekleminin kronik tendinitleri (kalsifik tendinit)
 • Tendon onarımının uyarılması
 • Aşil (topuk) tendon yaralanmalarının iyileşmesinin hızlandırılması
 • Bağ yaralanmalarında
 • Diz eklemi iç yan bağ yaralanmaları
 • Kronik ayak bileği iç yan bağ (deltoid) yaralanmaları
 • Kronik ayak bileği dış yan bağ yaralanmaları
 • Kıkırdak sorunları (aşınma-kireçlenme)
 • Geniş alanlı kıkırdak aşınmalarının-kayıplarının onarımı
 • Diz eklemi kireçlenmesi –aşınması (osteoartrit)
 • Talus osteokondral yaralanmalarının tedavisinde
 • Menisküs yaralanmalarının tamirinde
 • Kemik sorunları
 • Kırık iyileşme sorunları (kaynamama)
 • Sporcularda iyileşmeyen stres kırıklarının tedavisinde.

Olası Sorunlar


 • PRP uygulamasının herhangi bir yan etkisi yoktur. Uygulanan preparat hastanın kendi dokusundan (kan) hazırlanmaktadır. Alerji reaksiyonu veya doku reaksiyonu gözlenmemiştir.
 • Tüm tedavi süreci biyoteknoloji kullanımını içerdiğinden masraflıdır.
 • Ayrıca uygulamanın enjeksiyon ile yapılması azda olsa ağrılı bir süreç içermektedir.
 • Uygulama sonrası eklem içinde veya yumuşak dokularda nadiren de olsa ısı artışı, kızarıklık, ağrı oluşabilir. Bu süreç 1-3 gün sürebilir.
 • Sterilizasyon içeren kesin kurallar ile yapılsa dahi az da olsa enfeksiyon (mikrop kapma) riski her girişim gibi mevcuttur.
 • PRP’nin ortopedik problemlerde kullanımı ile ilgili özellikle son 5 yılda çok sayıda bilimsel çalışma yayınlanmıştır. Çalışmaların büyük çoğunluğunda sonuçların çok iyi olduğu belirtilse de bir takım eksikleri mevcuttur.