Muhasebe Yetkilisi Mutemedi
01 Aralık 2023

Birim Sorumlusu: Ömer SOYARSLAN

İşgücü:
Bülent ERDEM
Ömer SOYARSLAN
Harun ERGİŞİ
Muhammed ÜNALAN
Erkut BABAYİĞİT


Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan görevlilerdir, bu işlemlerle ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludur.

“Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği”nde belirlenen iş ve işlemleri yapmak

HBYS’nin ilgili modülünü adına tanımlanan kullanıcı ve kişiye özel şifre ile açmak, görev süresi bittiğinde programı usulünce kapatmak

Hasta ve yakınlarını tedavi bedellerine ilişkin bilgilendirmek

Muhasebe Yetkilisi adına nakit veya kredi kartı ile tahsilatları yapmak

Yapılan tahsilatlar için ilgili programları kullanarak kayıtları yapmak

Kullanılmamış “Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındı”larını zimmetle teslim almak, muhafaza etmek, diğer mutemede usulünce teslim etmek

Yapılan tahsilatlara ilişkin “Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındı”larını 3 (üç) nüsha olarak kesmek, imzalamak, kaşelemek ve ödeme yapan kişiye teslim etmek

Kesilen alındıların ikinci nüshalarını görev süresi sonunda son alındının arkasını imzala(t)mak, kaşelemek ve yapılan tahsilata ilişkin özet bilgileri yazmak 

Görev süresi içerisinde yaptığı tahsilatlara ilişkin “Tahsilatlar İcmal Listesini” almak, her sayfasını imzalamak ve kaşelemek, 

Yaptığı tahsilatları tam olarak hastane Döner Sermaye hesabına gün sonunda yatırmak ve banka dekontunu teslim almak

Yapılan tahsilatlara ilişkin gerekli belge – makbuz ve icmallarini muhasebe işlem fişine başlamak, imzala(t)mak; belirlenen nüshaları saymanlığa liste halinde teslim etmek

Haftalık kasa hesap dökümü alıp saymanlığa göndermek

“Tahsilatlar İcmal Listesi”, “Bankaya yatırılan paranın dekontu”nu ve kesilen “Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındı”larının üçüncü nüshalarını hastane muhasebe birimine teslim etmek

Mesai saatleri haricinde kendisinden sonraki mutemede nöbetini teslim etmek, teslim defterine yapılan tahsilatlara ilişkin açıklamaları yazmak, defteri karşılıklı imzalamak, para teslimlerini sayarak yapmak

İptal ve iade işlemlerini ilgili mevzuat, Muhasebe Yetkilisi mutemedi talimatları doğrultusunda hem program üzerinden hem de matbu evraklar üzerinden usulünce yapmak

İadelerde makbuz aslını hastadan almak, makbuz arkasına iade nedenini yazmak ve ilgilisine (ÖR: Muayene olmamışsa kayıt edilen poliklinik hekimine, tetkik yaptırmamışsa bilgi işlem sorumlusuna, SGK kaydı oluştu ise Gelir tahakkuk birim sorumlusuna) imzalatmak, hasta veya bu mümkün olmaması durumunda ücreti ödeyen yakınına parayı iade aldığına dair ibare ile birlikte TC kimlik numarasını yazarak imzalatmak

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdür ve Müdür Yardımcıları, Muhasebe Yetkilisi Mutemedinin verdiği diğer görevleri yapmak