Klinik Kalite Birimi
22 Şubat 2024

Klinik Kalite Birimi Görev Tanımı

  • Ülke genelinde klinik kalite göstergelerini belirleme çalışmalarını yürütmek,
  • Klinik kalite ölçme ve değerlendirme sistemini ilgili birimlerle işbirliği içinde kurulmasını, geliştirilmesini sağlamak,
  • Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak ve ilgili birimlere geri bildirimlerde bulunmak,
  • Klinik kaliteyi geliştirmek için ilgili birimler, Üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içerisinde programlar hazırlanmasına ve yürütülmesine öncülük etmek ve bunları koordine etmek,
  • İlgili birimlerle işbirliği yaparak klinik kalite konusunda araştırmalar yapılmasını sağlamak,
  • Gerektiğinde klinik kalite konusunda ulusal ve uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı kapsamındaki faaliyetleri yürütmek,
  • Gerektiğinde klinik kalite ile ilgili çalışma ve bilimsel komisyonlar kurmak ve bu komisyonların sekretarya işlemlerini yürütmek,
  • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.