İdari ve Mali Hizmetler Birim Koordinatörü
01 Aralık 2023

İdari ve Mali İşler Birim Koordinatörü: Ömer SOYARSLAN

Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürü

  • Mali ve İdari İşler Müdürüne bağlı olarak muhasebe ve idari işler fonksiyonlarını yürütme,
  • Kurum içi yönetim raporlamalarını yapmak,
    • Ayrıntılı maliyet analizlerini yapmak.