İstatistik Birimi
18 Ocak 2024

Birim Sorumlusu: Mihriban HAYTA

İşgücü

Üst kurum – kuruluşlar ile hastane yönetimince ilgili mevzuatı kapsamında toplanması - işlenmesine karar verilmiş bulunan ve hastanemizde üretilen her türlü verinin (Hızlı antibiyotik testi, bulaşıcı hastalıklar, idari – mali – teknik veriler vb) ilgili birim / kişi / uygulama yazılımlarından elde etmek; Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) başta olmak üzere kullanılan diğer uygulama yazılımlarına kaydetmek, kontrol etmek, çıktılarını almak, imzala(t)mak; on-line – off-line gerekli kişi, birim, kurum ve kuruluşa belirlenen metotla (Yazı- faks- e-posta vb) göndermek, hastanede kalanları muhafaza etmek ve süresi içerisinde arşiv birimine zimmetle teslim etmek

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak