Mavi Kod Ekibi ve Görev Tanımları
22 Şubat 2024

EKİBİN GÖREV  TANIMI

·Uyarı sisteminin ( duruma en kısa sürede müdahalenin sağlanmasına yönelik) oluşturulmasını sağlamak,
·Mavi kod ile ilgili yazılı düzenlemeleri hazırlamak,
·Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonu yapmak,
·Tatbikatta ne kadar süre içinde olay yerine ulaşıldığına dair kayıt tutmak,
·Her vardiya için ekipleri ( CPR eğitimi almış en az bir hekim, bir sağlık çalışanı olmak üzere) belirlemek,
·Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale setinin bulundurulmasını sağlamak,
·Yapılan müdahale ile ilgili standarda uygun kayıtların tutulmasını sağlamak,
·Acil müdahale setinin miad ve kritik stok seviyelerinin takip edilmesini sağlamak,
·Mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak,
·Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim vermek.
·Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak.
·Mavi kod nöbet listesini hazırlayarak nöbet tutacak kişilere bilgi vermek