Arşiv Birimi
01 Aralık 2023

Birim Sorumlusu: Hamdi AYTAR

İşgücü


Bağlı olduğu sözleşmeli yöneticilik: İdari ve Mali İşler Müdürlüğü

Hastanemizin ilgili birimlerinden gelen dosyaların ve evrakların zimmet defterine kaydı ile kabulünü yapmak

Evrakların hasta dosyasında olup olmadığının kontrolünü yapmak, evrakı eksik olan dosyaları ilgili yataklı servisle koordine ederek tamamla(t)mak, geri göndermek

İlk kez yatarak tedavi gören hasaların dosyalarına bilgisayardan arşiv numarası vermek, arşiv numarası sistem tarafından otomatik oluşturuluyor ise dosya üzerine bu numarayı yazmak

İşi biten hasta dosyalarını, mevzuatının öngördüğü usulle kontrol etmek, eksiklerini tamamla(t)mak, teslim almak, tasnif etmek, raflara düzenli olarak yerleştirmek ve muhafazasını sağlamak

Yetkililerce talep edilen dosyaları takip etmek,

Digital (sayısal) arşiv uygulaması olması durumunda, kullanılan uygulama yazılımına (bilgisayar programına) usulünce taranıp kolayca ulaşılabilecek şekilde kaydedilmesini sağlamak

Gerektiğinde hasta dosyalarını idareye zimmetle vermek, almak, fotokopi ile çoğaltmak, aslı gibidir yapmak

Dosya asıllarının adli mercilere gönderilmesi gerektiğinde usulünce fotokopisini alıp, yerinde saklamak, zimmetle dosya aslını ilgilisini teslim etmek

Mevzuat gereği belirlenen süreyi tamamlayan arşiv dosyalarını ayırmak, listesini yapmak ve gerekli tutanak ve yazışmalar sonrasında imha etmek/ ilgili birim veya kuruma teslim etmek

Diğer kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi – belge taleplerini karşılamak ve yazışmaları yürütmek

Başhekim, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak