HASTA HAKLARI
30 Mart 2023

HASTA HAKLARI

Hasta Hakları Birim Sorumlusu: Mahmut Gürsel KARA   Dahili Tel:1156
Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden; ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet, ekonomik ve sosyal durumu dikkate alınmadan faydalanma hakkına sahiptir.


Bilgi İsteme Hakkı

Hastaların her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi isteme hakkı vardır.


Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hasta ; tabi olduğu mevzuatın usul ve şartları uyulmak kaydı ile, sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde hizmet vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenme hakkına sahiptir.


Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı

Her türlü tıbbi müdahale hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.


Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Hastanın Rızası

Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek ve durdurulmasını istemek hakkına sahiptir.Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir.


Güvenliğin Sağlanması Hakkı

Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakkı vardır.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme  ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.
 

İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Rahatlık Hakkı

Hastaların; sağlık personeli tarafından saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti alma hakkı vardır.
 
Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurma hakkı vardır.

 
Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Hastaların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakları vardır


HASTA SORUMLULUKLARI


Genel Sorumluluklar

Kişiler kendi sağlığına dikkat etmeli ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Kişi uygunsa kan verebilir, organ bağışında bulunabilir. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdırlar.


Sosyal Güvenlik Durumu

Hasta; sağlık, sosyal güvenlik, kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek, sağlık karnelerinin vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.


Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme

Hasta yakınları daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir yerde tedavi görüp görmediğini, varsa kullandığı ilaçları ve tüm sağlığı ile ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.


Hastane Kurallarına Uyma

Hasta başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına, sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. Tedavi ve bakım süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir. Randevusunun tarih ve saatine uyması  ve değişiklikleri bildirmesi gerekir. Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. Hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.


Tedavisi ile İlgili Önerilere Uyma

Hasta tedavisi ve ilaçla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığında sormalı, önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmelidir. Taburculuk sonrası bakımını beklendiği gibi anladığını belirtmelidir.Tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur