YATIŞ İŞLEMLERİ
22 Şubat 2024

HASTA KABUL YATIŞ 

1.Hasta İlk müracaat birimlerimiz poliklinik binalarında ilgili polikliniklerin karşılarında hizmet vermektedir.

2.Hasta ilk müracaat (bilgi işlem) birimi 08:00-16:00 saatleri arası görev vermekte ve 16:00-08:00 saatleri arası bu hizmet acil vezne tarafından verilmektedir.

3.Yatışına karar verilen hasta poliklinik işlemleri bittikten sonra doktor tarafından düzenlenen yatış evraklarıyla birlikte yatışı yapılacak olan servise başvurur.Burada bulunan kat sekreteri yatış işlemini gerçekleştirir.

4.Sosyal güvencesi olan hastalar sadece kimlik fotokopisi ile başvururlar.

5.Ücretli hastaların fatura işlemleri çıkışı sırasında yapılır.


ÇIKIŞ İŞLEMLERİ 

1.Hasta çıkış işlemleri bilgi işlem tıbbi sekreteri tarafından yapılır. Çıkış işlemlerinin tamamlanması ile hasta taburcu edilir.

2.Ücretli hastalar faturalarının hazırlanması ve ödemelerini yapmalarını müteakip taburcu olurlar.